Školicí kurzy PC-DMIS v roce 2024

V průběhu celého roku nabízíme školicí kurzy předního měřicího softwaru PC-DMIS. Zákazníci se naučí orientovat v prostředí tohoto softwaru, pochopí jeho problematiku, dosáhnou úrovně znalostí potřebné k využívání jeho nejnovějších verzí, obdrží potřebné školicí materiály a zároveň získají certifikát o absolvování kurzu.

Kurzy probíhají pod vedením našich aplikačních techniků v Praze a v Bratislavě.

Školicí kurzy PC-DMIS v roce 2024

 Bližší informace
 • Doba trvání kurzů: 2-5 dní
 • Minimální počet účastníků pro konání kurzu: 2
 • Maximální počet účastníků: 5
 • Na konci školení je účastníkům vystavený certifikát o absolvování kurzu
 • Během školení je vždy možné jeho průběh upravit podle úvahy školitele, nebo požadavku zákazníka, s důrazem na pochopení a praktické procvičení problémových statí přednesené problematiky

Pokud zvažujete hradit školení prostřednictvím některého z dotačních programů, sdělte nám prosím tuto informaci v komentáři.

Obsah kurzů

Úroveň 1 - Základní školení

Cílem je připravit účastníka na zvládnutí úloh v oblasti kontroly kvality geometrických parametrů výrobků s využitím 3D souřadnicového měřícího stoje s kontaktním systémem a vyhodnocovacím SW PC-DMIS.

Školení probíhá formou odborného výkladu a praktického procvičování přednesené problematiky na souřadnicovém stroji, se zaměřením na standardní příklady obsluhy a programování na cvičném dílu.

Kurz trvá 5 dní. Časovou organizaci školení je možné přizpůsobit podle požadavků zákazníka.

Vstupní předpoklady: účastníci školení by měli ovládat základy strojírenské metrologie, základy práce s počítačem a být schopni číst a chápat technické výkresy.

Osnova:

1. den

 • Úvod / cíle kurzu
 • Seznámení se systémem
 • Úvod k měřicímu software PC-DMIS, pracovní prostředí a základní nastavení
 • Sestavení a kalibrace sondy a přiřazení do zásobníku sond
 • Přidání dalších úhlů zápěstí a jejich kalibrace
 • Pracovní roviny, vektory
 • Měřené prvky
 • Otázky

2. den

 • Rekapitulace 1. dne
 • Vyrovnání
 • Komentáře
 • Režim DCC (CNC)
 • Přejezdové pohyby (polohovací body, obalové roviny, obalový kvádr)
 • Vytvoření jednoduchého programu s obalovými rovinami
 • Možnosti spouštění programu
 • Otázky

3. den

 • Rekapitulace 2. dne
 • Konstrukce prvků
 • Základní vyhodnocení (umístění, vzdálenost, úhel, velikost)
 • Protokolování
 • Automatické prvky
 • Otázky

4. den

 • Rekapitulace 3. dne
 • Strategie měření
 • Geometrické tolerance
 • Použití CAD
 • Otázky

5. den

 • Rekapitulace 4. dne
 • Měřené prvky s použitím CAD
 • Vytvoření jednoduchého programu s využitím CAD a obalového kvádru
 • Měřené prvky – vyhledávání nominálních hodnot
 • Otázky
 • Zhodnocení školení

Úroveň 2 - Autoprvky a práce s CAD, pokročilé vyrovnání, skenování

Cílem je připravit účastníka, který již má základní teroretické i praktické znalosti o 3D souřadnicových strojích a SW PC-DMIS (např. absolvoval školení úrovně 1), na zvládnutí náročnějších úloh v oblasti kontroly kvality geometrických parametrů výrobků s využitím 3D souřadnicového měřícího stroje s kontaktním systémem a vyhodnocovacím SW PC-DMIS.

Školení probíhá formou odborného výkladu a praktického procvičování přednesené problematiky na souřadnicovém stroji, se zaměřením na standardní příklady obsluhy a programování na cvičném dílu.

Kurz trvá 3 dny. Časovou organizaci školení je možné přizpůsobit podle požadavků zákazníka.

Vstupní předpoklady: účastníci školení by měli ovládat základy strojírenské metrologie, základy práce s počítačem, být schopni číst a chápat technické výkresy a mít dokončené školení PC-DMIS úrovně 1.

Osnova:

1. den

 • Úvod / účel školení a jeho cíle
 • Automatické prvky a práce s CAD
  • Pokročilé možnosti automatických prvků
  • Detekce kolize
  • Pokročilé ovládací prvky CAD (transformace, hladiny, sestavy, ořezové roviny)

2. den

 • Rekapitulace prvního dne
 • Pokročilé formy vyrovnání
  • Vyrovnání načtením bodu
  • Vyrovnání na válec
  • BestFit, Iterativní vyrovnání
  • Srovnané vyrovnání
 • Otázky

3. den

 • Rekapitulace druhého dne
 • Skenování součásti
  • Typy skenů
  • Konstrukce ze skenů
  • Adaptivní skenování
  • filtry
 • Zhodnocení školení, otázky

Úroveň 3 - Pokročilá práce s protokoly, pokročilé řízení toku a logika

Cílem je připravit účastníka školení, který již má základní teroretické i praktické znalosti o 3D souřadnicových strojích a SW PC-DMIS (např. absolvoval školení úrovně 1), na zvládnutí náročnějších úloh v oblasti kontroly kvality geometrických parametrů výrobků s využitím 3D souřadnicového měřícího stroje s kontaktním systémem a vyhodnocovacím SW PC-DMIS.

Školení probíhá formou odborného výkladu a praktického procvičování přednesené problematiky na souřadnicovém stroji, se zaměřením na standardní příklady obsluhy a programování na cvičném dílu.

Kurz trvá 2 dny. Časovou organizaci školení je možné přizpůsobit podle požadavků zákazníka.

Vstupní předpoklady: účastníci školení by měli ovládat základy strojírenské metrologie, základy práce s počítačem, být schopni číst a chápat technické výkresy a mít dokončené školení PCDMIS úrovně 1.

Osnova:

1. den

 • Úvod / účel školení a jeho cíle
 • Pokročilá práce s protokoly
  • Uživatelské (vlastní) protokoly
  • Šablony, štítky
  • Analýza v protokolu
  • Formuláře
  • Možnosti tisku / výstup dat pro statistický SW
 • Otázky

2. den

 • Rekapitulace 1. dne
 • Pokročilé řízení toku a logika
  • Označené sady
  • Práce se skupinami
  • Řízení toku (podmínky, smyčky…)
  • Práce se soubory (čtení a zápis dat ze souboru)
  • Podprogramy
 • Otázky
Místo konání kurzů

Česká republika
Hexagon Metrology, s.r.o.
Boudníkova 2538/13
180 00 Praha 8

Slovensko
Hexagon Metrology, s.r.o.
Tuhovská 10722/29
831 06 Bratislava

Termíny

Česká republika
 

Úroveň 1:

 • 18.-22. březen 2024
 • 30. září-04. říjen 2024

Úroveň 2:

 • 08.-10. duben 2024
 • 20.-22. listopad 2024

Úroveň 3:

 • 29.-30. duben 2024
 • 02.-03. prosinec 2024

 

Slovensko

 

Úroveň 1

 • 04.-08. březen 2024
 • 21.-25. říjen 2024

Úroveň 2

 • 15.-17. duben 2024
 • 04.-06. listopad 2024

Úroveň 3

 • 06.-07. květen 2024
 • 09.-10. prosinec 2024

Požádat o nabídku

Naše Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Poskytuje také informace o tom, jak můžete uplatnit některá ze svých práv. Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr“ v zasílaných elektronických marketingových sděleních. Odesláním tohoto formuláře vyjadřujete souhlas s našimi Podmínkami použití.