MSV Brno 2023 | 10.-13. října | Pavilon F, stánek číslo 21

Srdečně Vás zveme na MSV Brno 2023


Navštivte naši expozici a zjistěte, jak můžou technologie Hexagon pomoci efektivnímu vývoji a optimalizované výrobě. Představíme Vám inovativní komplexní řešení na příkladech praktických aplikací.

Řešení Hexagon poskytují sběr kvalitativních dat, jejich zpracování a následnou zpětnou vazbu pro vývojové a výrobní oddělení. Naši zákazníci tak získávají převahu na stále více rozmanitějších trzích.

  • Zlepšení kvality výrobků
  • Snížení nákladů
  • Zvýšení kapacity vaší výroby
  • Získání náskoku před konkurencí
  • Maximalizace provozuschopnosti strojů


Navštivte nás a podívejte se na vybraná řešení přímo na našem stánku. Budete zde mít dostatečný prostor prodiskutovat vaše potřeby a požadavky a přímo na místě vidět fungování systémů v praxi. 
 

Stánek Hexagon najdete v pavilonu F, č. 21.
 

Chcete-li nás na veletrhu navštívit, můžeme Vám poskytnout bezplatnou vstupenku.
Pro její získání vyplňte formulář na této stránce.
 

Těšíme se na setkání.
Hexagon Manufacturing Intelligence

Máte-li zájem o bezplatnou vstupenku, vyplňte registrační formulář.

Naše Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Poskytuje také informace o tom, jak můžete uplatnit některá ze svých práv. Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr“ v zasílaných elektronických marketingových sděleních. Odesláním tohoto formuláře vyjadřujete souhlas s našimi Podmínkami použití

Co pro Vás chystáme

 

Návštěvníci se seznámí se softwary MSC Apex, MSC Nastran, Marc nebo Cradle CFD scFLOW pro simulace výrobků, předvídání poškození poruch nebo šíření trhlin. 

Softwary jsou určeny například pro řešení aerodynamiky v automobilovém nebo leteckém průmyslu, simulace výkonu ventilátorů, čerpadel a dalších rotujících částí.

Dalšími aplikacemi jsou konstrukční problémy elektronických zařízení nebo konstrukce modelu konečných prvků pro lineární statickou analýzu, modální analýzu a analýzu ztráty stability.

Zastoupení bude mít i software pro výrobce, kteří hledají nelineární simulace, konkrétně geometrickou nelinearitu, nelinearitu materiálu a okrajových podmínek včetně kontaktu.

Z měřicích systémů pro zajištění rozměrové kontroly budou součástí expozice stacionární a souřadnicové měřicí stroje, včetně ukázky robotického měření.

Stroj, určený do náročných podmínek dílenského prostředí, TIGO SF, společně se systémem TEMPO pro automatické zakládání dílů, jejich řazení a vykládání, budou představovat automatizovaní řešení, které výrobcům přináší vyšší efektivitu nových i stávajících měřicích strojů nepřetržitým měřením bez potřeby zásahu člověka.

Dále připravujeme prezentaci měřicích ramen Absolute Arm pro měření malých a středních dílů s nejnovější novinkou na poli laserových skenerů AS1-XL pro skenování velkých ploch.

Velkoobjemové aplikace zastřeší Leica Absolute Tracker AT960 s laserovým skenerem AS1. 

Součástí expozice bude také systém TubeInspect se softwarem BendingStudio určený pro výrobce měření ohýbaných dílů a generování korekčních dat pro ohýbačky.

Dále uvidíte softwarové řešení Q-DAS pro statistické vyhodnocování a analýzu naměřených dat s novým doplňkem TSAF. TSAF dovoluje využití časových řad již zaznamenaných dat měření k predikci budoucího chování procesu a rozsahu, ve kterém se data měření budou pohybovat.

 

Simulační CAE software

Simulační software pomáhá s optimalizovanými návrhy z hlediska uživatelského komfortu, provozní efektivity, životnosti, vyrobitelnosti nebo nákladové efektivity. CAE software Hexagon nabízí řešení pro strukturální analýzu a multifyziku, modelování materiálů, tepelnou a fluidní dynamiku, akustické simulace a pro simulace výrobních procesů.

Hexagon Absolute Arm

Systémy pro 3D měření a skenování v celé řadě průmyslových odvětví. Nabízejí velmi rychlý, uživatelsky přívětivý a univerzální způsob měření. Jsou k dispozici jako 7osá nebo 6osá varianta v závislosti na vašich potřebách dotekového nebo bezkontaktního měření. Absolute Arm jsou první měřicí ramena na světě se stupněm krytí IP54. Lze jimi měřit v téměř jakémkoliv prostředí a při okolních teplotách až do 45°C.

Hexagon Absolute Trackery

Systémy Absolute Tracker jsou určené pro výrobní aplikace o středním a velkém objemu. Proces měření je mimořádně rychlý a lze je možné použít i ve velmi náročných podmínkách. Jejich úroveň konstrukce, patentované technologie, inovativní funkce a jednoduchý provoz z těchto zařízení činí nejlepší měřicí systémy v metrologii.